avatar 0.01 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.39
avatar 0.00 0.00
avatar

Turik

Артур

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

Spartakusha

Spartakusha

0.65 0.62
avatar 0.00 0.44
avatar 0.00 0.00
avatar

Sergey

Серега

3.64 2.98
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.15 0.05
avatar

piton503

Евгений

0.00 0.00
avatar

nikolaev-08

олег

0.12 0.04